Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище

курсовая работа

Вступ

Електрична енергія - найважливіший, універсальний, найефективніший технічно і економічно вид енергії. Інша його перевага --екологічна безпека використання і передачі електроенергії поліній електропередач у порівнянні з перевезенням палив, перекачуванням їх посистем трубопроводів. Електрика сприяє розвитку природозберігаючих технологій у всіх галузях виробництва. Однак вироблення електроенергії на численних ТЕС, ГЕС, АЕС поєднана ззначними негативними впливами на навколишнє середовище.

На сучасному етапі проблема взаємодії енергетики та навколишнього середовища набула нових рис, поширюючи вплив на величезні території, більшість річок і озер, величезні обсяги атмосфери і гідросфери Землі. Ще більш значні масштаби енергоспоживання в доступному для огляду майбутньому зумовлюють подальше інтенсивне збільшення різноманітних впливівна всі компоненти навколишнього середовища у глобальних масштабах.

З ростом одиничних потужностей блоків, електричних станцій і енергетичних систем, питомих і сумарних рівнів енергоспоживання виникло завдання обмеження забруднюючих викидів у повітряний і водний басейни.

Раніше при виборі способів отримання електричної та теплової енергії,шляхів комплексного вирішення проблем енергетики, водного господарства,транспорту, призначення основних параметрів обєктів (тип і потужність станції, обєм водосховища та ін) керувалися в першу чергу мінімізацією економічних витрат. У цей же час на перший план все більше висуваються питання оцінки можливих наслідків зведення і експлуатації обєктів енергетики.

В наш час дуже актуальною проблемою для всього людства є енергозабезпечення. З кожним роком традиційних енергетичних джерел таких як нафта, газ та вугілля становиться все менше і менше, і ціни на ці енергетичні ресурси невпинно зростають. Отже, настала пора шукати нові джерела енергії. Найбільш реальний шлях вирішення цієї проблеми - це розвивати ядерну енергетику. Ядерна енергетика в Україні має стратегічно важливе значення: АЕС виробляють майже 50 % електроенергії в країні. Тим паче, що запасів урану в нашій країні вистачить на сотні років вперед. За обсягами розвіданих покладів Україна посідає 6 місце у Світі, а це означає що атомні електростанції ще довго слугуватимуть основою її енергетичної безпеки. В Україні є 4 функціонуючих атомних електростанцій - це Запорізька АЕС (найпотужніша в Європі), Південно-Українська АЕС, Хмельницька та Рівненська АЕС та Чорнобильська АЕС, на якій відбулась найбільша в Світі ядерна катастрофа, ця АЕС була зупинена і виведена з єдиної енергосистеми України у 2000 р.

У порівнянні з тепловими електростанціями АЕС є більш безпечними для довкілля. При виробництві електроенергії на АЕС немає викидів сірки, СО, чадного газу та інших газів, питома активність викидів ТЕС у 5-10 разів вища ніж в атомних електростанціях. На режимах безаварійної експлуатації АЕС спостерігається забруднення довкілля внаслідок витоків радіоактивної речовини, викидів вентиляційного повітря, захоронення радіоактивних допоміжних матеріалів, інструменту, спецодягу та інше, також водоймища охолоджувачі АЕС здійснюють великий тепловий вплив на довкілля, і спричиняють зміни мікроклімату прилеглих до АЕС районів.

Метою і завданням курсової роботи є визначення Впливу атомних електростанцій на навколишнє середовище Україні.

Обєктами є: Запорізька АЕС (найпотужніша в Європі), Південно-Українська АЕС, Хмельницька та Рівненська АЕС та Чорнобильська АЕС, на якій відбулась найбільша в Світі ядерна катастрофа, ця АЕС була зупинена і виведена з єдиної енергосистеми України у 2000 р.

Коротка інформація про обєкт:

Запорізька АЕС (ЗАЕС) -- атомна електростанція, розташована в степовій зоні на березі Каховського водосховища в Запорізькій області України поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Україні (і в Європі) атомна електростанція, вона складається з 6 атомних енергоблоків.

Рішення про будівництво ЗАЕС було ухвалене в 1978 році.

В 1981-му почалося поетапне спорудження блоків станції. Протягом 1984--1987 р. уведені в експлуатацію чотири енергоблоки.

В 1989 р. став функціонувати пятий енергоблок, а шостий -- лише в 1995 році

Півдемнноукраїмнська АЕС -- атомна електростанція, розташована в степовій зоні на лівому березі ріки Південний Буг, при Ташлицькому водосховищі, неподалік (на схід) від міста Южноукраїнська, що в Миколаївській області. Збудована у 1975--1982 роках.

Хмельнимцька АЕС (ХАЕС) -- розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин на електростанції працює 2 ядерних реактори ВВЕР-1000 (підключені у 1987 і 2004 роках відповідно) загальною потужністю

2000 МВт. Основне призначення станції -- покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.

Рімвненська АЕС (РАЕС) -- перша в Україні атомна електростанція з енергетичним водо-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213), розташована біля міста Кузнецовськ, Володимирецький район, є відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом».

Рівненська АЕС розташована на західному Поліссі, біля річки Стир.

Чорномбильська АЕС (ЧАЕС) -- виведена з експлуатації атомна електростанція, будівництво якої почалось в 1972 році. Розташована на території України (Київська область) на відстані 2 км від міста Припять, 18 км на північний захід від міста Чорнобиль, 16 км від кордону з Білоруссю і близько 110 км на північ від Києва.

1. Основи роботи сучасних АЕС

Атомна енергетика(АЕ) - енергетика, звязана з проблемами виробітку та використання атомної енергії.

АЕ стала окремою галуззю енергетики після Другої світової війни. Сьогодні вона відіграє важливу роль в електроенергетиці України.

Це зумовлено тим, що Україна належить до держав, недостатньо забезпечених власним енергоресурсом.

Окремими видами палива країна забезпечена лише на 20-30% і тільки вугіллям на 100%. Водночас Україна має найбільш енергомістьку економіку: споживання умовного палива на душу населення у нас становить приблизно 6,5 т. Тоді як у США, Японії та країн західної Європи тільки 4,2-5,5 т.

Запаси горючих копалин в Україні обмежені, вони здатні задовольнити потреби на протязі всього 100-150 років, тоді як атомні енергоносії (уран, торій, літій), та використання реакторів нового покоління сприяють тому, що запаси атомної енергетики стануть безмежними.

Протягом останніх років Україна зазнає великої енергетичної кризи, викликаної прискореним розвитком енергомісткіх галузей господарського комплексу безплатним і марнотратним використанням енергоносіїв, відсталими технологіями, виснаженням і деградацією розвіданих покладів вугілля, нафти і газу, через що, наприклад, відбуток нафти став знижуватись з 1970р., газу і вугілля з 1975р.

Тільки роботу атомних електростанцій в Україні визначено як задовільну. Сьогодні немає жодного надпланового простою блоків АЕС Найбільш системно до осінню - зимового періоду готуються саме атомні електростанції.

Використання транспортабельного палива дає змогу розташовувати АЕС незалежно вид паливно - енергетичного фактора та орієнтувати на споживача у районах з напруженим паливно - енергетичним балансом.

Делись добром ;)