Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище

курсовая работа

1.2 Сучасний стан атомної енергетики

Атомна енергетика стала окремою галуззю енергетики після другої світової війни. Сьогодні вона відіграє важливу роль в електроенергетиці багатьох країн світу.

Атомні електростанції (АЕС) використовують транспортабельне паливо -- уран, їх розташовують незалежно від паливно-енергетичного фактора та орієнтують на споживачів у районах з напруженим паливно-енергетичним балансом. Оскільки АЕС дуже водомісткі, їх споруджують біля водних джерел. До найбільших експортерів уранових концентратів належать Канада, Австралія, ПАР, Нігер, Бразилія і США. Роль атомних електростанцій безперервно зростає. Станом на 1995 рік у світі вже працювало 428 реакторів загальною потужністю 358 млн кВт, 108 реакторів 30 % потужностей) було в США, 55 (17 % потужностей) - у Франції, 49 (10 % потужностей) - в Японії, більш як по 10 реакторів мали ФРН, Канада, Великобританія, Росія, Україна, Швеція та Республіка Корея (кожна з країн 4-6 %світових потужностей АЕС). В окремих країнах частка електроенергії, що виробляється на атомних станціях, винятково велика. Так, у Франції АЕС виробляють 3/4 електроенергії країни, в Бельгії та Литві - 3/5, в Україні, Швеції, Угорщині, Словаччині і Республіці Корея - понад 1/3. Видобуток урану для атомної енергетики світу зосереджений у невеликій групі країн: Канаді, ПАР, Австралії СІЛА, Нігері, Франції, ФРН, Україні, Казахстані, Узбекистані.

Атомні електростанції (АЕС) використовують транспортабельне паливо -- уран, їх розташовують незалежно від паливно-енергетичного фактора та орієнтують на споживачів у районах з напруженим паливно-енергетичним балансом. У цілому реальний радіаційний вплив АЕС на природне сере­довище є набагато (у 10 і більше разів) меншим припустимого. Якщо врахувати екологічну дію різноманітних енергоджерел на здоровя людей, то серед не відновлюваних джерел енергії ризик від нормально працюючих АЕС мінімальний як для працівників, діяльність яких повязана з різними етапами ядерного паливного циклу, так і для населення. Глобальний радіаційний внесок атомної енергетики на всіх етапах ядерного паливного циклу нині становить близько 0,1 % природного фону і не перевищить 1 % навіть при найінтенсивнішому її розвитку в майбутньому.

Останніми роками особлива увага надається модернізації обладнання атомної станції на основі сучасних європейських технологій. Цього вдається досягти за рахунок здійснення міжнародної програми допомоги ТАSIC, яка разом з поставками обладнання, впровадженням нових технологій проводить навчання та підготовку персоналу. Таким чином, южноукраїнські енергетики долучаються до міжнародного досвіду експлуатації та ремонту енергоблоків, який пройшов серйозне випробування на багатьох станціях світу. Тільки протягом поточного року на Южно-Українській АЕС введено в роботу важливе для безпеки обладнання вібродіагностики, виготовлене в Данії, проведено реконструкцію системи регуляторів парогенераторів, де застосовується обладнання з Франції, також введено в роботу систему діагностики електричного обладнання, наданого австрійською фірмою «ІНКЛА».

2. Характеристика стану ядерно-енергетичного комплексу України

Рисунок 2.1 -Росташування АЕС на території України.

атомний енергетика радіаційний безпека

На сьогодні встановлена потужність діючих АЕС складає 22,3% від загальної встановленої потужності електроенергетичного комплексу України (52,9 млн. кВт). Динаміка виробництва електроенергії на АЕС у порівнянні із загальним виробництвом електроенергії в Україні за останні 10 років наведена на рисунку 2.2. Протягом тривалого періоду ядерно-енергетичний комплекс забезпечує істотну частину загального виробництва електроенергії в Україні (більше 40%), що робить його ефективне функціонування важливою умовою стабільного розвитку економіки всієї країни.

Рисунок 2.2 - Виробництво електроенергії на АЕС України в 1990-2002 рр.

Крім відносно низької собівартості продукції перевагами ядерної енергетики у порівнянні з іншими традиційними та нетрадиційними джерелами є менший вплив на навколишнє середовище, стабільність енергопостачання, наявність значного запасу вітчизняних первинних ресурсів - природного урану та ін.

До обєктів ЯЕК України відносяться: Запорізька АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, Чорнобильська АЕС, Південно-Українська АЕС, Східний гірничо-збагачувальний комбінат, підприємства цирконієвого виробництва, а також ряд підприємств виробничого, наукового, проектно-конструкторського, освітнього та інших профілів.

Чорнобильська АЕС знімається з експлуатації. Останній з її енергоблоків з реактором типу РВПК-1000, що раніше експлуатувалися, був остаточно зупинений 15 грудня 2000 року.

Експлуатуючою організацією всіх діючих АЕС України є НАЕК “Енергоатом”. На діючих АЕС в експлуатації знаходяться 13 енергоблоків: 11 - з реакторними установками типу ВВЕР-1000 і 2 - з ВВЕР-440. Передбачений вихідними проектами термін експлуатації цих енергоблоків був визначений в 70-х роках минулого століття виходячи з суттєво консервативних припущень і складає 30 років. В той же час світова практика і попередні оцінки сьогоденного стану діючих енергоблоків АЕС вказують на потенційну можливість продовження терміну їх експлуатації за межі, передбачені вихідними проектами.

Делись добром ;)