Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище

курсовая работа

2.1 Стратегічна ціль та напрями державної політики з розвитку ЯЕК

Основною ціллю стратегічного планування в ЯЕК є забезпечення економічно ефективного та конкурентоспроможного функціонування ядерно-енергетичного комплексу України в цілому і окремих його обєктів на період до 2030 року і подальшу перспективу за наступних визначальних умов:

- безумовного дотримання всіх норм та вимог з безпеки обєктів ЯЕК і обмеження їх впливу на населення і навколишнє середовище;

- забезпечення енергетичної безпеки України;

- забезпечення ефективного використання раніше здійснених капіталовкладень в розвиток ЯЕК;

- забезпечення безперервності функціонування ЯЕК за межами 2030 року;

- мінімізації негативних економічних, соціальних, екологічних та ін. наслідків від функціонування ЯЕК в період до 2030 року та в подальшій перспективі.

Для досягнення основної цілі визначені взаємоузгоджені задачі, шляхи їх вирішення та завдання з економічно ефективної діяльності на всіх етапах життєвого циклу обєктів ЯЕК за наступними основними напрямами стратегічного планування:

- нормативно-правове забезпечення розвитку ЯЕК;

- експлуатація діючих АЕС;

- подовження терміну експлуатації діючих АЕС;

- розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу;

- поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

- поводження з радіоактивними відходами;

- зняття з експлуатації АЕС України;

- перспективне будівництво в ядерній енергетиці;

- промислове і технологічне забезпечення ЯЕК;

- науково-інженерна і проектно-конструкторська підтримка ЯЕК;

- соціальні і кадрові питання розвитку ЯЕК.

Ключовими напрямами, які визначають основну відмінність можливих сценаріїв розвитку ЯЕК на період до 2030 року і подальшу перспективу, є подовження терміну експлуатації діючих АЕС та перспективне будівництво в ядерній енергетиці.

На сьогодні відсутня вичерпна вихідна інформація, необхідна для однозначного прогнозу можливих термінів продовження експлуатації діючих енергоблоків. Виходячи з попередніх оцінок і світового досвіду експлуатації реакторних установок водо-водяного типу, розроблені 3 сценарії розвитку ЯЕК, що відповідають трьом можливим термінам подовження роботи існуючих енергоблоків на АЕС - на 10-15 років (оптимістичний), на 10 років (базовий) і на 5-10 років (песимістичний) понад проектне значення - 30 років експлуатації.

Терміни введення в експлуатацію нових ядерних енергоблоків для кожного з розроблених сценаріїв визначаються необхідністю покриття дефіциту базових потужностей при знятті з експлуатації існуючих енергоблоків на АЕС та поміркованим обмеженням капіталовкладень і оптимальним графіком їх освоєння.

Виходячи з прогнозу потреб в електроенергії на планований період та оптимізованого балансу розвитку теплової, ядерної та гідроенергетики в Україні (розділ 5), для всіх розроблених сценаріїв розвитку ЯЕК визначено, що середня встановлена потужність АЕС у період до 2030 року і протягом наступних 10 років буде складати близько 14 ГВт .

Динаміка спорудження, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних енергоблоків АЕС для 3-х сценаріїв наведена в таблиці 2.1. Динаміка змін встановленої потужності АЕС станом на кінець відповідного року показана на рисунках 2.3-2.5.

Рисунок 2.3 - Встановлена потужність АЕС (оптимістичний сценарій)

Рисунок 2.4 - Встановлена потужність АЕС (базовий сценарій)

Рисунок 2.5 - Встановлена потужність АЕС (песимістичний сценарій)

Делись добром ;)