Вплив нафтогазовидобутку на навколишнє середовище Долинського району Івано-Франківської області

дипломная работа

ВСТУП

Мета дипломної роботи полягала в оцінці еколого-геологічних умов Долинського району Івано-Франківської області, які, головним чином, визначаються впливом нафтогазовидобутку.

Робота виконана на основі матеріалів, отриманих при проходженні виробничої практики, головним завданням якої було ознайомлення з особливостями геологічної будови, специфікою техногенного навантаження на даний регіон, отримання навиків роботи в польових умовах.

Окрім зібраних матеріалів, у роботі використані також літературні та фондові дані.

Текстова частина дипломної роботи оформлена у шести основних розділах і висвітлює фізико-географічну характеристику Долинського району, геологічні умови, геологічні характеристики нафтових та нафогазоконденсатних родовищ. Окремий розділ розкриває теоретичні характеристики впливу нафтогазовидобутку на геологічне середовище. Вплив нафтогазовидобутку на геологічне та суміжні середовища Долинського району розкритий у пятому розділі, зокрема на підземні та поверхневі води району, а також еколого-хімічні характеристики шламів НГВУ “Долинанафтогаз”.

Окремий розділ роботи присвячений безпеці життєдіяльності і охороні праці під час проведення еколого-геологічних досліджень.

Делись добром ;)