Вплив природних та соціально-економічних факторів на формування якості рослинної харчової продукції на першій надзаплавній терасі річки Псел Гадяцького району Полтавської області

дипломная работа

Вступ

Тема дипломної роботи: вплив природних економічних та соціальних факторів на формування якості рослинної харчової продукції на першій надзаплавній терасі річки Псел Гадяцького району Полтавської області.

Обєкт дослідження: умови формування якості рослинної харчової продукції Гадяцького району.

Предмет дослідження: природні економічні та соціальні фактори, що впливають на формування харчової продукції Гадяцького району.

Гадяцький район Полтавської області є дуже важливим вузлом господарства як в міжрайонному так і в міжобласному масштабі, тому поряд із розвиненою харчовою набули розвитку також видобувна та обробна промисловість, що є небезпечною для продуктів сільського господарства та харчової промисловості. Тому дослідження впливу природних соціальних та особливо економічних факторів на якість рослинної харчової продукції цього району з екологічної точки зору дасть можливість передчасного виявлення та попередження шкідливої дії забруднюючих речовин на вищезгадану продукцію, та навколишнє середовище, - це і є основною метою дипломної роботи.

Для здобуття мети необхідно виконати наступне:

1) дослідити різного виду джерела забруднення;

2) охарактеризувати джерела забруднення;

3) виявити вплив забруднення на ґрунти, флору, фауну, клімат, ПТК та ПАК;

4) зробити екологічний аналіз всього проведеного (створення можливих шляхів вирішення проблеми та їх найкраща реалізація, прогнози та розрахунки можливого розвитку чи вирішення).

Делись добром ;)