Вплив складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище в Україні

курсовая работа

Вступ

Однією з найактуальніших проблем сучасності є проблема охорони навколишнього середовища. Особливого значення ця проблема набула з появою "вірного товариша" кожної сучасної людини - автомобіля. Автомобільний транспорт є одним із видів пересувних забруднювачів природного середовища. Нині кількість автомобілів в усьому світі перевищує один мільярд автотранспортних одиниць. Швидкі темпи розвитку автотранспорту сприяли активному розвитку автомобільної інфраструктури. Перш за все, для руху автотранспорту потрібне паливо (дизельне чи бензинове). Для забезпечення потреб в паливі будуються автозаправні станції. В процесі експлуатації складові частини автомобіля зношуються. Для нормального функціонування автомобіль потребує щорічного технічного обслуговування, що проводиться на станціях технічного обслуговування. Проблему збереження автомобілів вирішують побудовою гаражів. Тому вплив складових частин транспортних комплексів не менш значний за вплив самого автомобіля, адже на станціях технічного обслуговування проводяться різного роду технічні роботи, в результаті яких утворюються відходи, викиди та скиди, що згубно впливають на різні компоненти екосистеми.

Мета - проаналізувати вплив складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище.

Обєкт дослідження - навколишнє природне середовище.

Охорона навколишнього середовища від забруднень, які чинить автотранспорт, є дуже актуальною в наш час, як в Україні, так і в усьому світі. Бурхливий розвиток науки, техніки та виробництва призводить до забруднення, таким чином, загострюючи екологічні аспекти життя людини.

У курсовій роботі були використані матеріали наукової, науково-популярної літератури, довідкових джерел, фондових матеріалів установ і організацій, Інтернет-ресурсів.

Делись добром ;)