Аналіз канцерогенних ризиків мешканців промислових міст Донецької області

дипломная работа

ВСТУП

Забруднення довкілля значною мірою негативно впливає на організм людини, це підтверджують різноманітні епідеміологічні вивчення, дані медичної статистики. Як відомо в першу чергу страждають жителі великих міст з широко розвиненою промисловою сферою, де в більшій мірі можливий контакт людини з хімічними речовинами, які в свою чергу можуть бути канцерогенними та токсичними.

В даних умовах стало необхідним розроблювати нові підходи до забезпечення безпеки населення та природного середовища. Саме тому в країнах із розвиненою економікою сформувалася нова галузь знань - методологія оцінки ризику.

Природне середовище є еволюційним джерелом здоровя людини. Здорове природне середовище виступає головною умовою збереження здоровя населення, яке проживає на даній території. На теперішньому етапі розвитку цивілізації екологічне середовище багато в чому загубило свої вихідні природні якості з причини активної соціально-економічної діяльності людини.

Вода, повітря, ґрунт, рослини - частини довкілля, як правило, містять чужорідні хімічні речовини, насичені фізичними та біологічними шкідливими факторами. Екологічне середовище високо індустріальних регіонів приймає форми техногенності. Таке середовище містить промислові та господарські обєкти, які є джерелами техногенного процесу, вони зміняють та погіршують якість довкілля. Екологічне середовище поступово приймає властивості техногенно зміненої.

Атмосферне повітря є тим показником, що в найбільшому віддзеркалює вплив довкілля на людину.

Делись добром ;)