Аналіз основних проблем екології регіонів України

курсовая работа

Вступ

На порозі ХХІ століття екологічні проблеми набули статусу глобальних. Людство усвідомлює небезпеку скорочення життя на Землі із-за свого впливу на масштаби природокористування, інтенсивність господарювання, забруднення природного середовища. Однак відчуття тривоги за якість останнього властиве далеко не кожному з нас, жителів міста й села, де знаходяться основні джерела забруднення атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів. Земля, що живить нас, повітря, яким ми дихаємо, вода, яку пємо, щорічно зазнають величезних втрат від необдуманої дії тих, хто ними користується.

Разом з тим Україна є однією з найбільш неблагополучних в екологічному відношенні країн Європи. Економіка України формувалась без урахування обєктивних потреб та інтересів її народу, в той час як фінансування природоохоронних заходів здійснювалось за залишковим принципом. Внаслідок цього її економіка перенасичена хімічними, металургійними та гірничорудними виробництвами із застарілими технологіями і значним руйнівним впливом на навколишнє середовище.

Метою дослідження є аналіз основних проблем екології регіонів України. Для досягнення поставленої меті в роботі розглянуто вплив екологічних проблем на економіку, представлені екологічні проблеми окремих територій України та показані перспективи вирішення регіональних екологічних проблем.

Предметом дослідження є вплив екологічних факторів на структуру і функціювання екосистеми України, яка є обєктом дослідження.

В роботі використано картографічний, математичний, історічний та економічний методи дослідження для зображення загальної екологічної ситуації в Україні.

Делись добром ;)