Агроекологічний моніторинг грунтів

курсовая работа

ВСТУП

Актуальність теми: Багато пізніше, вже в XX столітті, в науці виник термін моніторинг для визначення системи цілеспрямованих повторних спостережень за одним або більше елементами навколишнього природного середовища в просторі і часі.

Востанні десятиліття людина стала причиною швидкої деградації грунтів, хоча втрати грунтів мали місце протягом всієїлюдськоїі історії. Нараховують не менше 6 типів антропогенно-технічних впливів, які можуть викликати різного рівня погіршення грунтів:

- Водна і вітрова ерозія;

- Засолення, підкислення;

- Заболочування;

- Фізична деградація, включаючи ущільнення і коркоутвореня;

- Руйнування і відчуження грунту при будівництві, видобутку корисних копалин;

- Хімічне забруднення грунтів

Грунт - індикатор багаторічних природних процесів, і її стан - це результат тривалого впливу різноманітних джерел забруднення. Викиди в атмосферу від промислових підприємств і автотранспорту, зрошення земель забрудненими водами, порушень технологічних вимоги при видобутку, переробці та використанні нафтопродуктів, численні аварії на нафтопроводах, незбалансоване застосування мінеральних добрив і пестицидів призводять до забруднення грунтів, погіршення їх фізичного стану і в результаті втрати родючості і нездатності виконувати свої екологічні функції.

Мета: Розкрити сутність поняття агроекологічного моніторингу грунтів.

Завдання: З`ясувати поняття моніторингу якості грунтів. Проаналізувати особливості організації моніторингу грунтів. Визначити напрямки охорони грунтового покриву.

Обєкт дослідження: агропромисловий моніторинг грунтів.

Предмет дослідження: грунтовий покрив, грунт як екосистема.

РОЗДІЛ I. ПОНЯТТЯ ПРО МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ

Делись добром ;)