Антропогенез і його чинники

реферат

Вступ

Людина завжди використовувала навколишнє середовище в основному як джерело ресурсів, проте протягом дуже довгого часу його діяльність не робила помітного впливу на біосферу. Лише в кінці минулого сторіччя зміни біосфери під впливом господарської діяльності звернули на себе увагу учених. В першій половині нинішнього століття ці зміни наростали і в даний час лавиною обрушилися на людську цивілізацію. Прагнучи поліпшення умов свого життя, людина постійно нарощує темпи матеріального виробництва, не замислюючись про наслідки. При такому підході велика частина узятих від природи ресурсів повертається їй у вигляді відходів, часто отруйних або непридатних для утилізації. Це створює загрозу і існуванню біосфери, і самої людини.

Окрім забруднення середовища, антропогенна дія виражається у виснаженні природних ресурсів біосфери. Величезні масштаби використовування природних ресурсів привели до значної зміни ландшафтів в деяких регіонах (наприклад, у вугільних басейнах). Якщо на зорі цивілізації людина використовувала для своїх потреб всього близько 20 хімічних елементів, на початку XX втікало 60, то зараз більше 100 - майже всю таблицю Менделєєва. Щорічно здобувається (витягується з геосфери) близько 100 млрд т руди, палива, мінеральних добрив.

Антропогенез - це забруднення навколишнього середовища внаслідок людської діяльності.

Делись добром ;)