Антропогенний вплив на ґрунти

реферат

Вступ

Ґрунт займає особливе становище в природних ландшафтах і в екосистемах. Він є найважливішим блоком екосистем, виступає як фактор родючості для рослин і як найбільш насичена організмами кошти життя.

Досліджуючи верхній, родючий шар ґрунту, можна виявити складне поєднання таких компонентів: мінерали; детрит, тобто мертве органічна речовина рослин і тварин, включаючи відходи їх життєдіяльності на різних стадіях розкладання; безліч живих організмів від редуцентів (грибів і бактерій) до більш великих детритофагів (дощових червяків, молюсків, комах), які формують складну харчову мережу, засновану на детрит.

Виключно важлива роль ґрунту як санітарного барєру. Остання властивість також повязано з високою насиченістю життям, за посередництвом якої речовини надходять в ланцюзі харчування, а згодом включаються в кругообіг. Ґрунт відрізняється високими буферними функціями, здатністю протистояти навантаженням, гасити їх.

Ґрунт - один з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища. Всі основні її екологічні функції замикаються на одному узагальнюючому показнику - ґрунтовій родючості.

Найбільшою мірою деградують ґрунти агроекосистем. Причина нестійкого стану агроекосистем обумовлена спрощенням їх фітоценозів, яке не забезпечує оптимальну саморегуляцію, сталість структури та продуктивності. І якщо у природних екосистем біологічна продуктивність забезпечується дією природних законів природи, то вихід первинної продукції (врожаю) в агроекосистеми цілком залежить від такого субєктивного фактора, як людина, рівня його агрономічних знань, технічної оснащеності, соціально-економічних умов і т. д., а значить, залишається непостійним.

До деградації ґрунтів (земель) ведуть і інші причини, переважно антропогенного характеру.

Основні види антропогенного впливу на ґрунти наступні:

* ерозія (вітрова та водна);

* забруднення;

* вторинне засолення і заболочування;

* опустелювання;

* відчуження земель для промислового і комунального будівництва.

* виснаження земель.

Делись добром ;)