Аналіз екологічної ситуації території

курсовая работа

Вступ

Екологія людини є міждисциплінарною наукою, яка вивчає закономірності взаємодії людей із навколишнім середовищем, і є спільним науковим підрозділом географії, соціоекології та медицини, що вивчає медико-екологічні аспекти гармонізації взаємовідносин між суспільством і природою.

Екологія людини розглядає людський організм і середовище його існування в єдності, як цілісну систему. Тобто обєктом дослідження екології людини стала система людина - навколишнє середовище, критерієм ефективності функціонування якої є рівень здоровя населення. Фізичний стан окремих людей у межах певної території визначає суспільне здоровя населення, а суспільне здоровя визначається станом динамічної рівноваги населення з навколишнім середовищем у конкретних соціально-економічних умовах. Це означає, що стан здоровя населення можна розглядати як показник якості навколишнього середовища, як показник кінцевого екологічного ефекту.

Делись добром ;)